Ogłoszenia

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Filmy:

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 07:00 dnia 16.01.2018 do godz. 20:00 dnia 16.01.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa. Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 18:00 dnia 11.01.2018 do godz. 03:00 dnia 12.01.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 9 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Starosta suski, informuję że w dni świąteczne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą nieczynne. W związku z tym w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu suskiego dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej poniże podaję wykaz dni, w które będą czynne dodatkowo punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 03.01.2018 do godz. 19:00 dnia 03.01.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa.

Minister Sprawiedliwości działający jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości podjął decyzję w związku z przeprowadzonym naborem na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Gmina Zawoja w związku z przystąpieniem do naboru, po pozytywnej  weryfikacji otrzymała dotację celową  w wysokości 54 000, 00 zł na zakup kompletów PSP R1 z szynami i deską ortopedyczną oraz defibrylatora dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zawoja. Nabyty sprzęt specjalistyczny ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz poprawy warunków pracy strażaków OSP w Zawoi.

Strony