Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 3 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 4 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego będzie prowadzony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 22:00 dnia 28.12.2017 do godz. 12:00 dnia 29.12.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadow śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.12.2017 do godz. 06:00 dnia 28.12.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Zawojak” z siedzibą w Zawoi 35A, 34-222 Zawoja – zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ZAWOJA

Informuje  o rozstrzygnięciu  ws. przedmiotowej  oferty na realizację  zadania  publicznego w 2017 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.12.2017 do godz. 22:00 dnia 21.12.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

zwołuję

XL SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartościnieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

„Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię realizowanych w ramach projektu „Rozwój e-Usług w Gminie Zawoja”

 

Strony