Ogłoszenia

Szansa na małe granty

dla organizacji społecznych i lokalnych liderów!

 

  • Działasz w organizacji pozarządowej?
  • Jesteś lokalnym liderem?
  • Masz pomysły na działania w Twojej społeczności?

 

Masz szansę zdobyć nawet 6000 zł.
na realizację własnego małego pomysłu!

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony
z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

                                         

Szkolenie nt. przygotowania wniosku do programu odbędzie się:

27 kwietnia br. o godz. 17.00
w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi

Planowany nabór wniosków on-line:  12 KWIETNIA – 15 MAJA 2018

 

Szczegółowe informacje: zielonalinia.org.pl oraz dzialajlokalnie.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.04.2018 do godz. 02:00 dnia 24.04.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

 

w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zwołuję

XLIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 14:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

AGENDA ZAMIEJSCOWA W OŚWIĘCIMIU

32-600 Oświęcim, ul. J. Śniadeckiego 21, tel.: 33-8433928, fax: 33-8423264,

www.malopolskie.pl,

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

         Miejsce i termin spotkania dla powiatu suskiego: 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godzina 17.00, Muzeum Zamek w Suchej Beskidzkiej (sala Rycerska), ul. Zamkowa 1.

 

Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu. W związku z powyższym prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji tak szeroko, jak to tylko możliwe.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

 

Z poważaniem,

Piotr Hertig – Kierownik Agendy Zamiejscowej UMWM w Oświęcimiu

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 18:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

„Babiogórskie ścieżki”

Gmina Zawoja w dniu 29.03.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Babiogórskie ścieżki” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji - 2 550 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu - 2 167 500,00 zł

 

Realizacja projektu pozwoli na ochronę unikatowych walorów Babiogórskiego Parku Narodowego, w szczególności leśnych siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujących na Babiej Górze. W związku z powyższym planuje się powstanie strefy rekreacyjnej oraz nowej ścieżki edukacyjnej w Zawoi Czatoży, która skutkować będzie stworzeniem alternatywnych tras do uprawiania turystki. Budowa ścieżki obejmować będzie jej założenie w terenie, stosowane oznaczenie oraz wyposażenie w infrastrukturę zapewniającą bezpieczne korzystanie. Przy wejściu na ścieżkę powstanie utwardzony parking, a w dolnym odcinku ścieżki chodnik o dł. ok. 1 km, od Małych Widełek w stronę Zawoi Czatoży. W początkowej części ścieżki powstanie kompleks rekreacyjno – edukacyjny (Strefa Aktywnego Wypoczynku) w skład którego wejdzie m.in. plac zabaw oraz zaadaptowany zostanie fragment lasu na cele edukacyjne. Zamierza się również remont istniejącej zadaszonej wiaty połączonej z niewielką sceną. Przedstawiona za pomocą infrastruktury edukacyjnej tematyka nawiązywać będzie do procesów zachodzących w przyrodzie  np. poprzez opisy zjawisk na specjalnych tablicach.

Zaplanowany termin ukończenia inwestycji:  31.01.2020 r.

Strony