Ogłoszenia

URZĄD GMINY ZAWOJA

W DNIU 30 marca 2018 R (PIĄTEK)

CZYNNY DO GODZINY 11.00

Biuro obsługi klienta czynne do godz. 13.00

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 03:00 dnia 29.03.2018 do godz. 08:30 dnia 29.03.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie nad ranem w rejonach podgórskich słabych opadów marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 00:00 dnia 28.03.2018 do godz. 07:30 dnia 28.03.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zwołuję

XLIII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 marca 2018 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)

 

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 13 marca 2018 r. decyzji nr 39/B/2018, znak: WI-XI.7840.10.17.2017.MM, na wniosek złożony 18 grudnia 2017 r. inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o., Zawoja 1854, 34-223 Zawoja, działającego przez pełnomocnika Pana Marka Brenneisena,  opozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja – ETAP I, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Jabłonka/Skawica. Przekroczenie PDW1 w odc. 030 km 1+471 i PWD2 w odc. 030 km 1+647 przez PDW3 w odc. 040 km 1+179. Umieszczenie UWD1 odc. 030 km 1+365 do 1+665 oraz UDW2 w odc. 040 km 1+432.2 do 1+528, na działce ewidencyjnej numer 7503/56 obręb 0001 Skawica, jednostka ewidencyjna Zawoja oraz na działce ewidencyjnej numer 23259/4 obręb 0002 Zawoja, jednostka ewidencyjna Zawoja, powiat suski, województwo małopolskie.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 19:00 dnia 16.03.2018 do godz. 02:00 dnia 17.03.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Wieczorem i początkowo w nocy spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie przez kolejne dni.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Roztopy i silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 09:00 dnia 11.03.2018 do godz. 18:00 dnia 12.03.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się w dzień 11.03 wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 10°C po południu. W nocy z 11/12.03 temperatura minimalna od 2°C do 4°C. W dniu 12.03 temperatura maksymalna około 9°C. W nocy 11/12.03 i w dzień 12.03 opady deszczu od 3 mm do 5 mm. Nastąpi topnienie pokrywy śnieżnej. Obserwuje się i prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 85 km/h, z południa i południowego zachodu.

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

 

W dniu: 13.03.2018 w  NZOZ „ZDROWIE” w Zawoi 1580 w godz. Od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

 

Zapisy telefonicznie (33) 877-50-03

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 13.03.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:30 dnia 28.02.2018 do godz. 10:00 dnia 02.03.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Strony