Ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 04.06.2018 do godz. 18:00 dnia 04.06.2018

Obszar: województwo małopolskie powiat suski

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Konkurs „Dbaj o swoje przedszkole”.

 

Ruszamy z ogólnopolskim konkursem skierowanym do przedszkoli publicznych i niepublicznych „Dbaj o swoje przedszkole”.

 

Poprzez konkurs chcielibyśmy zachęcić najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI
DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od 14.05.2018r. do 14.06.2018r można składać wnioski o przyjęcie dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Zawoi Centrum na rok szkolny 2018/2019. Formularz wniosku jest do pobrania w siedzibie Świetlicy Środowiskowej.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2018 do godz. 22:00 dnia 23.05.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

                                                       

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonania zamówienia obejmującego:

 

„Remont dróg gminnych etap – IV”

Z A W I A D O M I E N I E

 

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

GMINNY ETAP KONKURSU

“NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY,

OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”


Wójt Gminy Zawoja ogłasza Gminny Etap Konkursu “Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”. Konkurs ma na celu poprawę estetyki otoczenia gospodarstw i ogrodów, która prowadzi do podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dostępne będą u Sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja. Należy składać je do 6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Zawoja w Biurze Obsługi Klienta. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na konieczność podania numeru telefonu.

Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów, gospodarstw. O dokładnym terminie wizji lokalnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozdanie nagród dla laureatów oraz upominków dla każdego uczestnika konkursu ufundowanych przez Pana Wójta Marcina Pająka nastąpi podczas obchodów Babiogórskiej Jesieni. Najpiękniejsze ogrody przydomowe i obejścia w gospodarstwach rolnych Gmina zgłosi do Starostwa Powiatowego na II etap konkursu. 

 

W dniu 10.05.2018 r. Gmina Zawoja podpisała umowę o dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pn. :

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Zawoi Centrum

Celem niniejszej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków do rekreacji poprzez budowę niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.

 

Całkowity koszt projektu: 131 404,94 zł

Kwota dofinansowania: 67 978,00 zł

Okres realizacji: do grudnia 2018 r.

 

„Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020”

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 13:00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:00 dnia 11.05.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.

Strony