Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w miesiącu grudniu  2012 roku 

w Urzędzie Gminy Zawoja

dzień 24 grudnia ( poniedziałek – Wigilia )

jest dniem wolnym od pracy,

natomiast 15 grudnia  (sobota) jest dniem pracującym.

Pierwszy komunikatskierowany jestdo mieszkańców  i dotyczy możliwości pojawienia się kanałów płatnych i kodowanych operatorów komercyjnych, a także zmiany kolejności dotychczasowych kanałów po włączeniu naziemnej emisji cyfrowej.

Drugi komunikatskierowany jest do administratorów AZART (zbiorczych instalacji antenowych) i operatorów kablowych sieci telewizyjnych.

 

Komunikat 1

 

Zarządzenie nr Wt.0050. 295.2012

Wójta Gminy Zawoja

Z dnia 28.11.2012r.

 

W sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

 z zakresu kultury fizycznej i sportu

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

zwołuję

 

 XXIX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 3 grudnia 2012 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

zwołuję

 

  XXVIII UROCZYSTĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 listopada 2012 roku o godz.  11.15

               PRZEDSIĘBIORCO ROZWIŃ SKRZYDŁA

 doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Przedsiębiorco rozwiń skrzydła” wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. małopolskiego zainteresowane eliminacją występujących barier rozwoju oraz poprawą konkurencyjności na rynku.

Strony