Ogłoszenia

Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu

 

Instytut Austriacki zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm oraz osoby samozatrudnione do udziału w projekcie pt. ,,Skuteczni w biznesie”. Dzięki funduszom unijnym przeszkolonych zostanie aż 100 osób. 

 

IG.6840.1.2012.MK

Zawoja, dnia 15 listopada 2013 r.

Informacja o wyniku rokowań

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )

 

zwołuję

 

 XL SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 31 października 2013 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

Strony