Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

 

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Zawoi

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Zawoja przeznacza się do wydzierżawienia  nieruchomości oznaczone nr działek ewid. 19124/3, 19125/1, 19110, 19088, położone w Zawoi,  stanowiące własność Gminy Zawoja.

 

 

Opis nieruchomości :

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ZAWOJA

 

    Wójt Gminy Zawoja, mając na uwadze konieczność uporządkowania na terenie Gminy spraw związanych z przestrzeganiem niektórych przepisów prawa ogłasza co następuje

I.

Do 25 czerwca br. można składać wnioski o ” Dopłatę do materiału siewnego”
w Agencji Rynku Rolnego.

 

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wt.0050.213.2012 Wójta Gminy Zawoja

z dnia 23 maja 2012r.

 

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia  udziałów w spółce  z o.o.   pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja”  spółka z o. o.  z siedzibą w Zawoi  będących własnością Gminy Zawoja

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)  –  Wójt Gminy Zawoja ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Zawoja przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość położoną w Zawoi.

 

 

Opis nieruchomości :

O G Ł O S Z E N I E

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poy.651 późn. zm.)  – Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

 

Opis nieruchomości :

O G Ł O S Z E N I E

 

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Zawoi

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Zawoja przeznacza się do wydzierżawienia  nieruchomość oznaczoną nr działki ewid. 22494/6, 22451/12, 24178, położoną w Zawoi,  stanowiącą własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Zawoja.

 

Opis nieruchomości :

Strony